Załatwianie spraw

W każdej sprawie związanej z przedmiotem działalności Spółki pisma należy kierować na adres:

 

Miejski Zakład Komunikacji S.A.
ul. Lotnicza 30
63 – 400 Ostrów Wielkopolski

 

Pisma można składać osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach od 7.00 do 15.00, drogą pocztową, e-mailem lub faxem.
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisma. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i ustaleń termin odpowiedzi zostaje wydłużony o czas niezbędny do powzięcia istotnych w sprawie informacji.