Pomoc publiczna

 

 

Data otrzymania pomocy Numer decyzji Organ udzielający pomocy Kwota w zł Kwota w EURO
05.04.2016 Nr 2016/kl/00045 Ochotnicze Hufce Pracy Poznań 10 709,28 5 522,68
27.05.2016 Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 10 347,27 2 348,29
16.12.2016 ZS.4453.1.42.2016 Burmistrz Gminy i Miasta Raszków 8 081,00  1 826,09