Struktura kapitałowa

STRUKTURA KAPITAŁOWA MZK S.A.
Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Wartość nominalna akcji (zł) Kapitał zakładowy (zł)
CRK S.A. 384.640 SZT. 10 ZŁ 3.846.400 ZŁ