Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji i archiwum Zawartość Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie Dostępność
1. Rejestr korespondencji Nr kolejny/ data wpływu/opis sprawy Marta Bielarz Do celów służbowych
2. Rejestr faktur Nr kolejny/ data wpływu/opis sprawy Marta Bielarz Do celów służbowych
3. Archiwum dokumentacji Spółki Dokumenty Spółki Elżbieta Rosiak Do celów służbowych
4. Rejestr umów Umowy Spółki Marta Bielarz Do celów służbowych
5. Rejestr Zarządzeń Prezesa Spółki Zarządzenia Spółki Marta Bielarz Do celów służbowych
6. Rejestr Uchwał Zarządu Spółki Uchwały Spółki Marta Bielarz Do celów służbowych
7. Rejestr pieczęci Data przekazania – czytelny podpis osoby przyjmującej – wzór pieczątki/ pieczęci
Data zdania – czytelny podpis osoby zdającej – wzór pieczątki/ pieczęci – podpis i pieczątka osoby wydającej/przyjmującej
Marta Bielarz Do celów służbowych