logobipMIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI S.A.logo
ul. Lotnicza 30
63-400 Ostr├│w Wielkopolski
 
    14.10.2019
Wyszukaj w:   
 
 
Data publikacji 28.12.2010 godz 09:43 Opublikował: Edyta Kortus
Ostatnia zmiana 09.06.2016 godz 10:46 dokonana przez: Edyta Kortus
 
Informacje nieudost─Öpnione w BIP
 
 Informacje nieudost─Öpnione w BIP

Informacja publiczna, która nie zosta┼éa udost─Öpniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej MZK S.A., udost─Öpniana jest na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o dost─Öpie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 pa┼║dziernika 2001 r. nr 112, poz. 1198).

Informacja publiczna, która nie zosta┼éa udost─Öpniona w BIP, jest udost─Öpniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wyj─ůtek stanowi informacja publiczna, która mo┼╝e by─ç niezw┼éocznie udost─Öpniona.

Udost─Öpnianie informacji publicznej na wniosek nast─Öpuje nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia z┼éo┼╝enia wniosku. Je┼╝eli informacja publiczna nie mo┼╝e by─ç udost─Öpniona w ci─ůgu tego okresu, wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opó┼║nienia oraz o terminie, w jakim zostanie udost─Öpniona informacja, nie d┼éu┼╝szym jednak ni┼╝ dwa miesi─ůce od dnia z┼éo┼╝enia wniosku.

Udost─Öpnianie informacji publicznej na wniosek nast─Öpuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba ┼╝e ┼Ťrodki techniczne, którymi dysponuje Spó┼éka uniemo┼╝liwiaj─ů udost─Öpnienie informacji w okre┼Ťlonym we wniosku sposobie lub formie. 

Je┼╝eli informacja publiczna nie mo┼╝e by─ç udost─Öpniona w sposób lub w formie okre┼Ťlonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku mo┼╝liwo┼Ťci udost─Öpnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie, w jakiej formie informacja mo┼╝e by─ç udost─Öpniona. W takim przypadku, je┼╝eli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie z┼éo┼╝y wniosku o udost─Öpnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, post─Öpowanie o udost─Öpnienie informacji umarza si─Ö.

Je┼╝eli w wyniku udost─Öpnienia informacji publicznej na wniosek niezb─Ödne b─Ödzie poniesienie przez MZK S.A. dodatkowych kosztów zwi─ůzanych ze wskazanym we wniosku sposobem udost─Öpnienia lub konieczno┼Ťci─ů przekszta┼écenia informacji w form─Ö wskazan─ů we wniosku, Spó┼éka mo┼╝e pobra─ç od wnioskodawcy op┼éat─Ö w wysoko┼Ťci odpowiadaj─ůcej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia z┼éo┼╝enia wniosku zostanie powiadomiony o wysoko┼Ťci op┼éaty. Udost─Öpnienie informacji zgodnie z wnioskiem nast─Öpuje po up┼éywie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba ┼╝e wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udost─Öpnienia informacji albo wycofa wniosek.

Ilo┼Ť─ç odwiedzin: 564468 Osoba odpowiedzialna za informacje na stronie: Mariusz Ja┼Ťkiewicz, kontakt: (62) 737 61 19, email: m.jaskiewicz@mzk-ostrow.com.pl