Informacje o spółce

Spółka: Miejski Zakład Komunikacji S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kraj siedziba: Polska
Adres: ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON: 250560076
NIP: 622-10-11-703
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda IX  Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000034518
Kapitał zakładowy: 3.846.400 zł (w całości wpłacony)
Ilość akcji: 384.640 szt.
Wartość nominalna: 10 PLN
Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1575 1000 0023 2896 8587
Telefon: 62 737 61 10,  62 737 61 15
Fax: 62 737 61 10 wew.5
Adres www: www.mzk-ostrow.com.pl
e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl