Status prawny

Spółka Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. działającego od listopada 1995 roku.

Umowę Spółki Akcyjnej sporządzono w formie aktu notarialnego z dnia 31 lipca 2001 roku – Repertorium A nr 4205/2001.

W dniu 30 sierpnia 2001 roku Spółkę wpisano do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000034518.

 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.