Władze Spółki

ZARZĄD SPÓŁKI MZK S.A.

Janusz Marczak – Prezes Zarządu
Powołany Uchwałą nr 07/08/2020 Rady Nadzorczej MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2020 roku

RADA NADZORCZA MZK S.A.:

Skład osobowy Rady Nadzorczej:
Andrzej Baraniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
powołany Uchwałą nr 21/2019 z dnia 20 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Małgorzata Martuzalska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
powołana Uchwałą nr 21/2019 z dnia 20 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Małgorzata Tomankiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
powołana Uchwałą nr 21/2019 z dnia 20 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Izabela Gabryszak – Członek Rady Nadzorczej
powołana Uchwałą nr 1/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

WALNE ZGROMADZENIE MZK S.A.:

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. 100% akcji